subheader_servers

Терминални решения

Терминални решения в образованието

 

Терминално решение „Диана“ е от най-висок клас и отдавна е доказало добрите си качества с работата си в над 100 елитни училища. „Диана“ работи в режим на десктоп виртуализация (Virtual Desktop Infrastructure – VDI), т.е. потребителя на всяко терминално работно място работи със своя собствена виртуална машина, която се държи като персонален компютър.
„Диана“ използва свой собствен протокол за обмен със сървъра, който е оптимизиран за работа с графика и видео. Това е единственото терминално решение в българските училища, което позволява обучение за работа с CAD/ CAM и други графични софтуерни продукти.
Най-новите версии на софтуера подобряват значително възможностите за работа с видео и графика, както и с аудио информация (важно за езикови кабинети) и позволява поддръжката на тъч монитори.


Терминално решение „Виктория“

За разлика от „Диана“, която работи със собствен оригинален терминален клиент и оригинален протокол на обмен оптимизиран за графика и видео, Виктория използва стандартен хардуер предвиден за работа с най-ниското ниво терминално решение работещо под Windows Multipoint Server (WMS). Софтуерът на „Виктория“ (Userful) заменя WMS и така системата придобива качествено различни харектеристики, подобни на тези на „Диана“. „Виктория“ работи също с десктоп виртуализация, но за разлика от „Диана“ сървъра е под управлението на ОС Linux (при „Диана“ е Windows Server).


Терминално решение „Теодора“ работи под WMS и позволява поделяне ресурсите на един компютър и неговата ОС между няколко (най-много 15/20) ученика. Решенията от този тип са най-разпространените в българските училища. Те могат да бъдат използвани при съблюдаване на редица ограничения, произтичащи от принципа на работа, който е различен от този на „Диана“ и „Виктория“. По-конкретно всички терминални работни места работят с една обща сървърна ОС (не разполагат с ВМ):


Софтуер, който можете да използвате с "Диана"

 

Параметри на програмата